Faktaark

Sikkerhed ved håndtering af orner

Husk, som arbejdsgiver har du ansvaret for at instruere dine ansatte i brugen af maskiner og udstyr!
Det øger sikkerheden i stalden, og give en større tilfredshed i arbejdet.

Download