Faktaark

Sikkerhed ved indfangning af kvæg

Ulykker ved håndtering af dyr er i dag det område, som giver anledning til flest skadestuebehandlinger.

Download