Faktaark

Sikkerhed ved maskintjek

Før du går i gang med at arbejde med en landbrugsmaskine bør du foretage en risikovurdering.

Risikovurdering bruges til at kontrollere, at arbejdsopgaver ved maskiner kan udføres uden risiko for dig selv eller andre.

Risikovurderingen skal sigte på at finde de faremomenter, der kan forvolde skade og få elimineret disse. 

Download