Faktaark

Sikkerhed ved reparation og vedligehold

Gode råd hvis der er andre, der arbejder på eller ved maskinen?

  • Hvis der er andre, så bliv enige om, hvordan I gør arbejdet, før I begynder.
  • Fjern nøglen. En ukyndig hjælper kender måske ikke betjeningshåndtag mv. og kan komme til at bruge de forkerte.
  • Tænk på andre, der kan være i nærheden og advar dem, før du går igang!

Download