Branchevejledning

Zoonoser - om smitsomme sygdomme ved kontakt med dyr

Zoonosehåndbogen er revideret august 2021.

Denne vejledning er skrevet til dig, der i dit daglige arbejde er beskæftiget med levende eller døde dyr og beskriver hvor der kan være risiko for overførsel af smitsomme sygdomme fra dyr.
Vejledningens formål er at beskrive risikoen for erhvervssmitte i Danmark og at give vejledning om hvordan smitte kan forebygges.

Download vejledningen her