Undervisningspakke til Landbrugsskolerne - Årlig arbejdsmiljødrøftelse

Materialet er lavet med henblik på at undervise i proces, indhold og krav til den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
Indholdet er tilrettelagt til at indgå i undervisningen der skal opfylde følgende kompetencemål:

Produktionsleder: Fag 16715 – Praktisk personaleledelse:
”Produktionslederen kan lede og fordele arbejdsopgaver samt tilrettelægge produktionen på en arbejdsmiljømæssig hensigtsmæssig måde”

Agrarøkonom: Fag 16703 – Virksomhedsudvikling i landbruget:
”Agrarøkonomen kan inddrage systematisk arbejdsmiljøledelse i alle dele af
virksomheden, ud fra kendskab til de gældende arbejdsmiljøregler”
 
Materiaet indeholder:
Guide til Årlig arbejdsmiljødrøftelse
Slides som underviseren kan bruge i undervisningen
Quiz og byt-kort: Spørgsmålskort til elevaktivitet
5 cases inspireret af virkelige hændelser
 

Find materialet her