Emne

HELT SIKKER SUND -
sammen

Branchens indsats frem mod 2030

Branchen er pålagt at gøre en ekstra indsats indenfor ulykker og fysiske belastninger. I den sammenhæng er der sat nogle mål for
- Reduktion af ulykker / ulykkesincidens
- Færre der scorer højt på fysiske påvirkninger

Der er udbudt en række gratis workshop til AMO’erne. De er i fuld gang. Se hvilke muligheder, der var her

Der er også lavet en række nye værktøjer specielt til små og mellemstore virksomheder.
De er samlet her.