Slagteribranchens og kødindustriens arbejdsmiljøudvalg

Formål og opgave:

Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg har som formål at motivere virksomhederne og deres medarbejdere til at samarbejde om at skabe sikre, sunde og udviklende arbejdspladser.
Udvalget skal følge og understøtte den arbejdsmiljømæssige udvikling i erhvervet og påvirke til en sundhedsfremmende adfærd.
Endvidere skal udvalget være bindeled mellem Arbejdstilsynet og virksomhederne i såvel brancherettede kampagner m.m., som konkrete virksomhedsrelaterede opgaver

Udvalget vil:

Igangsætte, gennemføre og evaluere arbejdsmiljøprojekter jf. bekendtgørelse om Arbejdsmiljørådets og branchearbejdsmiljørådenes arbejdsmiljøindsats

  • Beskæftige sig med arbejdsmiljømæssige spørgsmål bredt
  • Udarbejde generelle retningslinier inden for afgrænsede områder
  • Afdække behov for brancherettede undersøgelser, igangsætte, koordinere og videreformidle disse
  • Motivere sikkerhedsorganisationerne til at fremme et systematisk sikkerheds- og sundhedsarbejde
  • Gennem BAU Jord til Bord udbyde, sikre evaluering og justering af arbejdsmiljøuddannelsen

Udfærdige årlig redegørelse over branchens arbejdsmiljøaktiviteter til Arbejdstilsynet.