Konference

Arbejdsmiljøkonferencer 2008 - 2018

Arbejdsmiljøkonferencen 22. november 2018

 

Arbejdsmiljøkonferencen 23. november 2017

Velkomst

Dagens program

Facts om status for arbejdsmiljøarbejdet i mejeribranchen og projekter i løbet af året

v/ sekretær for MIA Torben Rentzius Jans

Nyt syn på Worklife Balance

v/ Christian Ørsted

Hvordan sikre et godt, sundt og produktivt arbejdsliv for alle aldre i mejeribranchen?

v/ professor, phd, Andreas Holtermann, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Virksomhedserfaringer og forskningsresultater fra Projekt Udvikling og fastholdelse af Social Kapital

v/ site director Claus Nielsen og fælledstillidsrepræsentant Klaus Lund, Holstebro Flødeost samt seniorforsker pdh. Thomas Clausen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Kåring af årets arbejdsmiljøgruppe - 2017 - Vindere blev arbejdsmiljørepræsentant Kirsten Rossen og teamleder Kim Have Hansen, Høgelund Mejeri
 

                                                              

Stemning fra dagen


Arbejdsmiljøkonference 23. november 2016

Velkomst

Dagens program

Facts om status for arbejdsmiljøet i mejeribranchen i løbet af året -  Torben Rentzius Jans, MIA

Hvordan kommunikerer vi med hinanden - Michael Nørager, lektor og ph.d. Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Århus Universitet

Derfor er den gode tone afgørende for bundlinjen - Morten Münster, direktør, The Nudging Company

Kåring af årets arbejdsmiljøgruppe - 2016 - Vindere blev elektriker Nicolaj Maegaard og teamleder Jørgen Pilgaard, Holstebro Mejeri

Arbejde med adfærdsbaseret sikkerhed - Claus Hansen, site director, daglig sikkerhedskoordinator Heidi Kærgaard, AMR for vedligehold John Engedal, AMR for posepakkeri Mariann Aastrup,  AKAFA

Klar kommunikation er en afgørende forudsætning for at vi forstår at kommunikere med vores omgivelser - Mikael Kamber, journalist og nyhedsvært ved TV2

Stemning fra dagen:

1


Arbejdsmiljøkonference 25. november 2015

Velkomst

Dagens program

Facts om status for arbejdsmiljøet i mejeribranchen i løbet af året - Torben Rentzius Jans, MIA

Fair proces - fra upopulære forandringer til medarbejdere, der udvikler løsninger - Relational Coordination Research Collaborative University. Præsentationer fra Bo Vestergaard kan downloades ved at klikke på linket og følge anvisningen - www.speakerscore.com/mejeri

Status på projekt "Udvikling og vedligeholdelse af social kapital" på 6 mejerivirksomheder - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Hvor langt er vi kommet med udvikling og vedligehold af social kapital hos os - Holstebro Mejeri

Kåring af Årets arbejdsmiljørepræsentant. Vinderen blev Tom Jürgensen fra Branderup Mejeri

Omlægning af produktionen på Branderup Mejeri - Fra gul os til mozzarella - Branderup Mejeri

Hvordan det amerikanske syn på sikkerhed succesfuldt blev implementeret på dansk grund - Dupont Nutrition Biosciences ApS

Vejen til succesfulde forandringer går gennem ejerskab og involvering - Ulrik Wilbek


Arbejdsmiljøkonference 27. november 2014

Velkomst

Dagens program

Facts om status for arbejdsmiljøet i mejeribranchen og projekter i løbet af året - Torben Rentzius Jans, MIA

Hvordan adfærden påvirker andre og spiller ind på arbejdspladsens fremtid - Arla Foods, Viby

Hvad er mobning og hvad gør den ved dig? - Videncenter for arbejdsmiljø

Kåring af årets arbejdsmiljørepræsentant. Vinderen blev Mike Skovgaard fra Holstebro Flødeost.

Præsentation af nyt værktøj til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen - Crecea

Praktiske erfaringer om hvordan ændret adfærd og bevidste handlemønstre kan ændre en negativ kultur og udvikle trivslen på arbejdspladsen gennem øget ledelsesfokus - Lantmännen

Sådan har vi valgt at tage udfordringen op - Holstebro Flødeost

Billeder fra dagen:


Arbejdsmiljøkonference 28. november 2013

Velkomst

Dagens program

Facts om status for arbejdsmiljøet i mejeribranchen og projekter i løbet af året

Hvad er stress, problemets omfang, hvordan måler man stress? Konsekvenser for psykisk og fysisk helbred og Hvad fremmer stress og hvordan kan stress undgås? Opskriften på det dårlige og gode arbejdsmiljø! Kan det betale sig

Kåring af årets arbejdsmiljørepræsentant 2013 blev Gitte Sørensen fra Korsvej Mejeri

Hvordan nåede Birkum Ost så langt som at blive national vinder af den europæiske pris for god arbejdsmiljøpraksis? Hvilke erfaringer har Birkum Ost gjort sig i forhold til stress-håndtering?

Praktiske erfaringer om stress-håndtering i en forandringstid

Bilen og økonomien får jævnligt et serviceeftersyn - men hvad med dit liv?

Billeder fra dagen

Rapport fra spørgeskema om de forskellige aspekter vedr. arbejdsmiljø. Foredrag af psykologiprofessor Bobby Zachariae. Se her


Arbejdsmiljøkonference 29. november 2012

Velkomst

Dagens program

Facts om status for arbejdsmiljøet i mejeriindustrien og projekter i løbet af året

Er du inspirerende eller irriterende?

Nytænkning i arbejdsmiljøet

Kåring af årets arbejdsmiljørepræsentant 2012 blev Brith Nielsen fra Birkum Ost

Intelligent motion

Livsstilsfaktorernes betydning

Erfaringer med håndtering af rygning på arbejdspladsen - herunder bud på hvor grænsen går for at integrere sundhedsfremme

Hvad betyder fysisk arbejde for helbredet?

Hjernen i forhold til den ideelle hverdag

Test dig selv med Emneagram Persontype Indikator her


Branchekonference 23. november 2011

Velkomst

Dagens program

Facts om status for arbejdsmiljøet i mejeriindustrien

Rollemodellens betydning for samarbejdet og arbejdsmiljøet i mejeriindustrien

Synlig ledelse skaber vinderkultur

BBS-adfærdsbaseret sikkerhed

Social kapital bidrager til mindre sygefravær

På konferencen blev afholdt workshop under ledelse af Dacapo Teatret, der fremstillede 2 teaterscenarier, som reflekterer deltagernes hverdag. Situationerne blev til i et improviseret samspil mellem skuespillere, konsulent og konferencedeltagere, hvor det ikke blot var skuespillerne, der improviserede, men alle involverede. Workshoppen er blevet optaget og distribueres snarest muligt til mejeriindustrien som inspiration og optakt til lokale tema-drøftelser.

Se teaterscenarierne her:

Scene 1 - Mejerist på krykker. Se her

Scene 2 - Støv på sensoren. Se her

Scene 3 - Særlige hensyn. Se her

 
Artikel fra Mælkeritidende. Se her.
 

Arbejdsmiljøkonferencen den 9. september 2010

Velkomst

Dagens program

Nye muligheder for virksomhedernes sikkerhedsarbejde

Effekt og erfaringer med sammenlægning af SU og SI

Svenske erfaringer med organisering af sikkerhedsarbejdet

Workshop 1 - Nye muligheder

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet

Workshop 2 - Vejen til en årsplan

Afslutning

Artikel fra NNF-Bladet vedr. konferencen. Læs her

Artikel fra Mælkeritidende vedr. konferencen. Læs her

Opsamling af workshops fra Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference ”Fremtidens arbejdsmiljøorganisering” den 9. september 2010 på Hotel Legoland
 
På konferencen blev afholdt workshops. De var opdelt i 2 blokke:
 
Workshop 1. Organisering – nye muligheder, der satte fokus på nye muligheder for organisering af arbejdsmiljøarbejdet efter 1. oktober 2010. Her havde deltagerne til opgave at:
  • Bidrage med erfaringer i den nuværende organisering, som kan fremme og hæmme arbejdsmiljøarbejdet
  • Drøfte om en anden organisering ville styrke arbejdsmiljøarbejdet yderligere, hvis virksomheden vælger at ændre arbejdsmiljøorganisationen efter 1. oktober 2010
  • Fremsætte forslag og pointer i forhold til hvordan organisering af arbejdsmiljøet i fremtiden kan se ud, så den kan fastholde gode erfaringer samt løse evt. nuværende problemstillinger.
Workshop 2. Vejen til en årsplan, der satte fokus på at give deltagerne inspiration til at formulere deres vision og strategi for et godt og attraktivt arbejdsmiljø og inspiration til den proces og drøftelse, de skal have derhjemme, når årsplanen skal udarbejdes. Her havde deltagerne til opgave at:
  • Drøfte med udgangspunkt i egne erfaringer, de udfordringer, der kan være i et godt strategisk arbejdsmiljøarbejde
  • Fremsætte forslag og pointer i forhold til at løse de udfordringer/problemstillinger, som kan bringe det strategiske arbejde videre og hermed få en årsplan, der kan løfte kvaliteten i arbejdsmiljøorganisationens arbejde yderligere.
De 220 deltagere blev inddelt i 8 grupper og gik meget engageret til opgaven.
 
Neden for findes de forslag og pointer, som de 2 workshops pegede på.
 
 

Fremtidens arbejdsmiljøorganisering. Artikel fra Mælkeritidende. Se her


Arbejdsmiljøkonferencen den 25. november 2008

Velkomst og program

Ledelse- og kulturudvikling
Rejsen til en ny kultur

Undersøgelse på Rødkærsbro Mejeri
Mikrokampagnen, Rødkærsbro Mejeri
Opsamling fra Work Shops

Tim Ørting Jørgensen