Udgivelse

Pas på din krop (ergonomiske belastninger)

 
Med baggrund i at ca. 60 % af de anmeldte erhvervssygdomme i mejeriindustrien sker i forhold til muskel- og skeletsygdomme – dvs. sygdomme opstået i forbindelse med de ergonomiske belastninger - nedsatte MIA en arbejdsgruppe bestående af virksomhedsrepræsentanter og MIA´s sekretariat.
 
Arbejdsgruppen fik til opgave at sætte fokus på hvilke jobfunktioner, der udsætter medarbejderne for ergonomiske belastninger og hvilke krav, der skulle stilles til de værktøjer/metoder, der skulle kvalificere kravene til den arbejdsmiljørådgiver, der skulle have opgaven.

Opgaven blev herefter sendt i udbud, og her vandt Worklife i samarbejde med Mediafarm opgaven. Arbejdet er nu tilendebragt og har udkrystalliseret sig i 9 plakater, dækkende jobfunktioner, der:
  • Understøtter medarbejdernes oplæring/instruktion
  • Tilskynder medarbejderne til at passe på egen krop
  • Umiddelbart kan afkode hvor belastningerne opstår og er simpelt og praktisk anvendeligt
  • Gør det muligt at medarbejderne kan idenficere sig med den afbildede figur.
Det er tanken, at plakaterne opsat på de enkelte arbejdspladser vil forøge AMOs og medarbejdernes viden om de ergonomiske belastninger og dermed bidrage til at reducere erhvervssygdomme i forhold til muskel– og skeletbesvær, men også bibringe branchen den nyeste viden om de særlige arbejdsmiljøudfordringer og dermed øge den forebyggende indsats.
 
Se plakaterne neden for. For at se dem i stor størrelse, så klik på billedet.