APV møde med medarbejderne

Det fjerde trin i NY APV består i at holde et APV-møde med medarbejderne og høre deres vurdering af arbejdsmiljøet.

Til APV-mødet bør i:

  • Have forberedt jer og fordelt jeres roller
  • Inddrage emnet psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af medarbejdernes besvarelser af Trivselstjekket
  • Overveje at afholde flere møder, hvis I vil indkalde mange - det er bedst, hvis der højest er 8 - 10 deltager pr. møde