Antal besvarelser:

 

Arbejdsopgaverne
Praktiske problemer omkring arbejdsfunktionen bliver løst
Oplæring og instruktion er god
Arbejdstempoet er passende
Arbejdsopgaverne er rimeligt fordelt mellem arbejderne
Fungerer evt. rotationsordning godt

 

Samarbejdet mellem kollegerne MyAlt MyAlt MyAlt MyAlt
Vi hjælper og støtter hinanden
Vi taler pænt til hinanden
Vi modtager hinanden positivt efter sygefravær
Vi tager godt imod nyansatte
Vi er gode til at respektere vores forskelligheder
Der er ingen som dominerer
Der er ingen som mobber
Vi siger til og fra på en positiv måde

 

Samarbejdet mellem nærmeste ledere og medarbejdere MyAlt MyAlt MyAlt MyAlt
Vores nærmeste leder er synlig og opmærksom
Vi får tilbagemelding på forspørgsler
Det bliver påskønnet, når vi gør noget godt
Urimelig opførsel bliver påtalt
Vi er gode til at gå i dialog med vores nærmeste leder

 

Egne spørgsmål MyAlt MyAlt MyAlt MyAlt