Pakke 3 – Strategi / Årsplan

Skab retning i arbejdsmiljøarbejdet! Denne workshop indfrier kravene til den årlige drøftelse!

Omfang: 2 workshop á 4 timer

Målgruppe: Alle ledere / ArbejdsMiljøOrganisationen (maks. 20 personer)

Målet med de 2 workshops: Gennem 4 timers proces formes retningen for arbejdsmiljøarbejdet for 1-3 år Forberedelse: Indledningsvis vil der være en forventningsafstemning i forhold til programmets indhold.

Indhold workshop 1:

 • Velkomst ved direktøren - Hvorfor vil vi det?
  Hvor er virksomheden på vej hen?
   
 • Hvordan kan den årlige drøftelse understøtte retningen i arbejdsmiljøarbejdet?
   
 • Gå fra lacking til leading indicators – hvad gør de gode?
   
 • Gennemførelse af den årlige drøftelse med leading indicators
   
 • Direktøren laver opsamling på dagen og det fremadrettede arbejdsmiljøarbejde