Deltagerpris og virksomhedsrekvirerede kurser

Prisen for deltagelse i Arbejdsmiljøuddannelsen - BAU Jord til Bord er:

Mejeriområdet:

Prisen findes på Mejeribrugets Arbejdsgiverforenings hjemmeside - klik her.


Det er muligt for en enkelt eller flere virksomheder i fællesskab at rekvirere en arbejdsmiljøuddannelse.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sekretariatet.