Suppleringsuddannelse
 
Arbejdsgivere skal tilbyde medlemmer og ledere af arbejdsmiljøorganisationen supplerende uddannelse. I det første funktionsår som medlem af arbejdsmiljøorganisationen skal der tilbydes 2 dages suppleringsuddannelse. Derefter skal arbejdsgiveren tilbyde 1,5 dags suppleringsuddannelse pr. år.
 
Formålet med den supplerende arbejdsmiljøuddannelse er at sikre løbende målrettet opdatering, som kan styrke kompetencerne hos arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO. Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal give viden og kompetencer, som er relevant for arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden. Uddannelsen skal være relevant i forhold til de opgaver og funktioner, som medlemmerne af AMO har.
 
BAU Jord til Bord tilbyder løbende suppleringsuddannelse. Bliver opdateret hvis nye udbydes.