Branchearbejdsmiljøudvalgene
 

Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord er et permanent udvalg under Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA) for transport, service - turisme og jord til bord og er organiseret med tre underudvalg: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg (JAU), Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MIA) og Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg (SAU).


Branchearbejdsmiljøudvalget Jord til Bord har bl.a. til opgave

  • at udarbejde information og branchevejledninger, herunder vejledninger til brug for virksomhedernes udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger,
  • at kortlægge branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og medvirke ved udarbejdelsen af branchedokumentation,
  • at stille forslag til Arbejdsmiljørådet om at iværksætte forskningsprojekter,
  • at udvikle og gennemføre oplysnings- og uddannelsesaktiviteter,
  • at indgå i koordinationsarbejde vedr. arbejdsfunktioner der går på tværs af Branchearbejdsmiljørådsstrukturen.

Revideret 31.10.2017